DEVM134 Проект: Организационен контекст в развитието

Анотация:

Психология на развитието

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: