DEVM208 Психологически методи за изследване на деца

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните принципи на психологическите изследователски методи с акцент върху концептуализацията, дизайна, и планирането на изследвания на деца. Представени са експериментални и корелационни дизайни, включително лонгитюдни и срезови подходи. Обсъждат се теми, свързани всички стъпки в планирането, провеждането, анализа и комуникация на получените данни, както и спецификата на етиката при изследването на деца, за да може да се създаде валидно и надеждно изследване.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Елена Андонова  д-р
ас. Маргарита Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще придобият следните знания и умения:

Знания:

• Ще притежават знания за различните видове психологически методи за изследване на деца;

• Ще притежават знания за етичните въпроси при изследването на деца.

Умения:

• Ще могат да боравят с литература, засягаща горепосочената тематика;

• Ще могат да водят дискусии за проблеми, свързани с изследването на деца;

• Ще имат умения да направят дизайн и да осъществят изследване с деца;

• Ще могат да коментират резултатите от направените от тях експерименти.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в изследователските методи на развитието
 2. Теория и дизайн
 3. Методи на събиране на данни – данни от самото дете, от родители и учители
 4. Наблюдението като метод на изследване
 5. Лабораторни експерименти и експерименти в естествена среда
 6. Необходими умения при изследването на деца
 7. Етични съображения
 8. Изследване на случай
 9. Изследване на промяната във времето – срезови и лонгитюдни изследвания
 10. Невропсихологически изследвания с деца
 11. Комбинация на различни изследователски дизайни в психология на развитието
 12. Други методи
 13. Комуникиране на резултати от изследвания за различни аудитории (Science communication)
 14. Презентации на финалния проект
 15. Презентации на финалния проект

Литература по темите:

American Psychological Association (Ed.). (2020). Publication manual of the American psychological association (Seventh edition). American Psychological Association.

Baltes, P. B., Reese, H. W., & Nesselroade, J. R. (1977). Life-span Developmental Psychology (1st ed.). Lawrence Erlbaum Associates, Inc. https://doi.org/10.4324/9781315799704

Black, J. M., & Conway, A. (2018). The Utility of Neuroscience for Social Work Research and Practice With Children and Adolescents. Journal of the Society for Social Work and Research, 9(2), 261–284. https://doi.org/10.1086/698166

Christensen, P. M., & James, A. (Eds.). (2017). Research with children: Perspectives and practices (3rd edition). Routledge.

Concato, J., Shah, N., & Horwitz, R. I. (2000). Randomized, Controlled Trials, Observational Studies, and the Hierarchy of Research Designs. New England Journal of Medicine, 342(25), 1887–1892. https://doi.org/10.1056/NEJM200006223422507

Cozby, P. C., & Bates, S. (2015). Methods in behavioral research (Twelfth edition). McGraw-Hill Education.

Dyer, C. (1995). Beginning Research in Psychology: A Practical Guide to Research Methods and Statistics. Wiley. https://books.google.bg/books?id=B90u2NXiM-MC

Edwards, M. C., & Wirth, R. J. (2009). Measurement and the Study of Change. Research in Human Development, 6(2–3), 74–96. https://doi.org/10.1080/15427600902911163

Elmes, D. G., Kantowitz, B. H., Roediger, H. L., & Elmes, D. G. (1985). Research methods in psychology (Second). West Pub. Co.

Fiske, S. T. (2009). Institutional Review Boards: From Bane to Benefit. Perspectives on Psychological Science, 4(1), 30–31. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2009.01085.x

Kappel, K., & Holmen, S. J. (2019). Why Science Communication, and Does It Work? A Taxonomy of Science Communication Aims and a Survey of the Empirical Evidence. Frontiers in Communication, 4, 55. https://doi.org/10.3389/fcomm.2019.00055

Korkman, M., Kemp, S. L., & Kirk, U. (2001). Effects of Age on Neurocognitive Measures of Children Ages 5 to 12: A Cross-Sectional Study on 800 Children From the United States. Developmental Neuropsychology, 20(1), 331–354. https://doi.org/10.1207/S15326942DN2001_2

Marczyk, G. R., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). Essentials of research design and methodology. John Wiley & Sons.

Mistry, R. S., White, E. S., Chow, K. A., Griffin, K. M., & Nenadal, L. (2016). A Mixed Methods Approach to Equity and Justice Research. In Advances in Child Development and Behavior (Vol. 50, pp. 209–236). Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.acdb.2015.11.003

Morrison, F. J., Smith, L., & Dow-Ehrensberger, M. (1995). Education and cognitive development: A natural experiment. Developmental Psychology, 31(5), 789–799. https://doi.org/10.1037/0012-1649.31.5.789

Ostrov, J. M., & Hart, E. J. (2013). Observational Methods. In T. D. Little (Ed.), The Oxford Handbook of Quantitative Methods in Psychology: Vol. 1: Foundations. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199934874.013.0015

Rae, W. A., & Sullivan, J. R. (2003). Ethical Considerations in Clinical Psychology Research. In M. C. Roberts & S. S. Ilardy (Eds.), Handbook of Research Methods in Clinical Psychology. Blackwell Publishing.

Seltman, H. J. (2018). Experimental Design and Analysis. http://www.stat.cmu.edu/~hseltman/309/Book/Book.pdf

Slater, M. H., Scholfield, E. R., & Moore, J. C. (2021). Reporting on Science as an Ongoing Process (or Not). Frontiers in Communication, 5, 535474. https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.535474

Tsuji, S., Amso, D., Cusack, R., Kirkham, N., & Oakes, L. M. (2022). Editorial: Empirical Research at a Distance: New Methods for Developmental Science. Frontiers in Psychology, 13, 938995. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.938995

Twardosz, S. (2012). Effects of Experience on the Brain: The Role of Neuroscience in Early Development and Education. Early Education & Development, 23(1), 96–119. https://doi.org/10.1080/10409289.2011.613735

Vallotton, C. D., Torquati, J., Ispa, J., Chazan-Cohen, R., Henk, J., Fusaro, M., Peterson, C. A., Roggman, L. A., Stacks, A. M., Cook, G., & Brophy-Herb, H. (2016). Attachment Predicts College Students’ Knowledge, Attitudes, and Skills for Working With Infants, Toddlers, and Families. Early Education and Development, 27(2), 275–302. https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1087778

Wang, L. L., Watts, A. S., Anderson, R. A., & Little, T. D. (2013). Common fallacies in quantitative research methodology. In T. D. Little (Ed.), The Oxford Handbook of Quantitative Methods: Vol. 2: Statistical Analysis (pp. 718–758). Oxford University Press.