CASM012 3D Анимационна миниатюра I част

Анотация:

• Курсът запознава с възможностите и методите за производство на анимационни филми в програми за 3D графика и анимация, предимно в 3DS MAX. Обхваща всички етапи в производството : моделиране на среда и персонажи, анимация с ключови и процедурни модификатори,; текстуриране и картиране; ефекти; визуализация, със стандартните възможности на софтуера.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

 Мирослава Янкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Пълният цикъл производство на продукти с анимация в 3DS MAX

2) могат:

• Да изготвят типажи и среда за проектите си, да ги анимират и визуализират


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основи познания софтуер за триизмерна компютърна анимация 3DS MAX;

• Анимация с класически техники.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Lasseter, J. (1987). Principles of traditional animation applied to 3D computer animation. Computer Graphics, 21, 35-44

2. O’Rourke, M. (1998). Principles of three-dimensional computer animation:

Modeling, rendering, and animating with 3D computer graphics (Rev. ed.) New York:

Norton.

3. Taylor, R. (1996). The encyclopedia of animation techniques. Philadelphia, PA: Running Press Book Publishers

4. Parent, R. (2002). Computer animation: Algorithms and techniques. San

Francisco, CA: Morgan Kaufmann Publishers.

5. Ratner, P. (1998). 3-D human modeling and animation. New York: John Wiley &

Sons, Inc.

Professional Short Films with Autodesk® 3ds Max®

Chris Neuhahn / Josh Book