BCRM110D Проект: Оформяне на бизнес кореспонденция

Анотация:

" Студентите да познават в основни линии характерните особености на деловото общуване в писмена форма.

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

употребяват свободно терминологичната лексика и ще могат да презентират писмено своята фирма.

2) могат:

употребяват свободно терминологичната лексика и ще могат да презентират своята фирма писмено.

да ползват свободно специализирана литература;

да подготвят съответната делова кореспонденция

да комуникират с бизнес партньорите си


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

езикова култура на българския езикФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Николина Георгиева. Делова кореспонденция. София, 2013

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%