BCRM109D Семинар: Изложения, панаири и изложби

Анотация:

Студентите да познават в основни линии характерните особености на деловото общуване, да могат свободно да комуникират и общуват на изложби, панаири и международни изложения и да умеят да презентират своя бизнес.

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Студентите ще: оформят свободно бизнес предложения на международните изложби, панаири и изложения и ще могат да презентират своята фирма на българския и международния пазар.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Необходими за съответното нивоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изложения
  2. Панаири
  3. Изложби

Литература по темите:

~Голдблат, Джо. Специални събития. Рой Комюникейшън, София. Библиотека на НБУ

Средства за оценяване:

Активно участие в интерактивните семинари, като незаменима част от лекциите.