GEOM316D Геоложки туризъм

Анотация:

Курс запознава със същността на геоложкия туризъм (геотуризъм) и геотуристическите ресурси - геоложките феномени. Геоложките феномени са постоянни във времето и пространството, което ги определя като важен туристически ресурс с голям потенциал. Изучават се видовете геоложки феномени, както и процесите, при които те се образуват, тъй като философията на геоложкият туризъм е свързана с повишаването на геоложкото образование, както и с опазване на тези феномени чрез развитие именно на геоложкия туризъм.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат познания за геотуризма, неговите туристически ресурси, особеностите на геотуристите и възможностите за развитие на геотуризъм в България

2) могат:

• да използват получените знания за създаване на геотуристически продукти


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение – геология и геоложки туризъм
 2. Развитие на геоложкия туризъм
 3. Геотуристически ресурси и геотуристи
 4. Геоложки феномени, свързани с вулкани
 5. Геоложки феномени, свързани с изветряне
 6. Геоложки феномени, свързани с реки и морета
 7. Геоложки феномени, свързани с ледници и езера
 8. Спелеотуризъм – същност и туристически ресурси
 9. Спелеотуризъм – особености, видове и обучение
 10. Опазване на пещерите
 11. Геоложки туризъм в България
 12. Възможности за провеждане на геотуризъм в България- 1 част
 13. Възможности за провеждане на геотуризъм в България- 2 част
 14. Дискусия
 15. Текущо оценяване

Литература по темите:

Chen A., Y. Lu, Young C.Y. Ng. 2015. The Principles of Geotourism. Springer-Verlag Berlin Heidelberg and Science Press Ltd.

Cynthia V. Burek, Colin D. Prosser (ed.). 2008.The History of Geoconservation. Geological Sosiety. London

Erfurt-Cooper and Malcolm Cooper. 2010. Volcano and Geothermal Tourism. Earthscan, London, Washington DC.

Fryjanska L. 2014. Geotourism potential of the islands of the western Mediterranean& Case study of Elba island. European Journal of Tourism Research. 7. 127-139.

Gunn J. Encyclopedia of Caves and Karst Science. 2004. Taylor and Francis Group. New York, London

Michael V. Conlin, Lee Jolliffe (ed.). 2011. Mining Heritage and Tourism: A Global Synthesis. Routledge. NY 10016

Ross K. Dowling. 2011. Geotourism’s Global Growth. Geoheritage. 3:1. 1-13