MHRE213D Employment relations ad relationships with employees

Анотация:

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - ДО

Преподавател(и):

 Елена Тикварска-Кръстенова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: