MBAM627D Семинар: Изследователска работа към програмата

Анотация:

Извършва се анализ, при който на базата на избран туристически обект се прилага конкретен аналитичен метод - SWOT, PESTE, Benchmarking, MBCG и др.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Методологията на анализ на туристически обект

2) могат:

- Да прилагат инструментариума на стратегическия анализ в туристическата практика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Въведение в туризма

- Стратегическо управление на туризмаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ангелов, А. Основи на мениджмънта, С., 2000.

2. Гибсън, Р. Преосмисляне на бъдещето, С. 2000.

3. Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики. С., 2003.

4. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, 2005.

5. Corporate social responsibility: Myth or Reality. ILO, 2003.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100 %