MBAM088D Проект: Бизнес медиация и водене на преговори

Анотация:

Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: