VIPB985 Проект по изкуства в публичното пространство- І част

Анотация:

Живопис и стенопис

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: