VIPB212 Проект по цветна композиция

Анотация:

Курсът VIPB212 „Проект по цветна композиция” е извънаудиторен и включва практическите разработки към аудиторните живописни курсове през третата година на бакалавърската специализация "Съвременна живопис и стенопис"

Ззадачите в курса разгръщат сложна пространствена организация.

Пластичната форма става носител на многопластова характеристика, определяща характера на човешката фигура и от там композиционната структура на картината придобива динамична образност.

прочети още
Живопис и стенопис

Преподавател(и):

доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- 1) знаят:

- придобиват усет за пространство чрез организацията на светлината и сянката

- порядъка на ритъм и баланс

2) могат:

- да изграждат сложни композиции, където формите придобиват знаков, пластичен характер, израз на многопластов порядък


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентът е задължен да придобие достатъчно знания за човешката фигура в аудиторните курсове на програматаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Аврамов, Д., Естетика на модерното изкуство. - София: Наука и изкуство.,1969.

Божков, Атанас. Българско изобразително изкуство. – София: Септември, 1988.

Гомбрих, Ернст Изкуството и неговата история - София, 1992г.

Гочев, Олег. Стенописта: Проблеми и ппредизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв. ил.

Кенет, К., Голото тяло. – София: Бълг. худож., 1983

Киплик, Д. И Техника на живописта. София: Наука и изкуство, 1956.

Перюшо, А., Животът на Ван Гог. – София: Бълг. худож.,1981

Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК

Томов, Евтим . Графика и графични техники - София 1959г.

Фрай, Р., Въображение и рисунка. – София: Наука и изкуство, 1988

Цанев, П., Изкуство, психологична образност и детски рисунки. – София: Фондация Съвременно изкуство., 2002

Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. – София: Наука и изкуство, 1957. – 210

Чоканов, К. Пластична анатомия. -2. осн. прераб. и доп.изд. – София:Наука и изкуство,1974. -

Gage, J., Masters of Colour: Derain to Kandinsky. – London:Thame & Hudson Ltd., 2002

Gombrich, E., The Story of Art. – London: Phaidon Press , 1972

Gottfried, F., Gustav Klim. - Cologne: Taschen, 1991

Greenberg, C., Art and Culture: Critical Essays - Boston : Beacon Press, 1961

Honnef, K., Contemporary Art. – Cologne: Taschen, 1988

Itten, J., The Elements of Color.- New York: Van Nostrand Reinhold , 1970

Itten, J., Hagen, E., The Art of Color. - London: John Wiley & Sons, 1974

Janson, H., History of Art. - New York: Harry N. Abrams, 1986

Kandinsky, V., Point & Line to Plane. - London: Dover Publication, 1980

Mayer, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

Moszynska, A., Abstract Art. - London: Thames and Hudson Ltd, 1990

Overy, P., Kandinsky: The Language of the Eye, New York : Praeger , 1969

Padgham, C., Saunders, J., The Perception of Light and Color, - G. Bell & Sons Ltd., 1975

Stephenson, J. The materials and techniques of painting.

Ulrich, B., Max Ernst, Cologne: Taschen, 1988

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА 50 %

КОНФЕРАНС 50 %