VIPB501 Натурни цветни студии - І част

Анотация:

• Рисуване по модел – традиции, канони, интерпретации

• Професионално преодоляване на неудобствата при рисуване по натура. Специфика .

• За характера и състоянието. Рисунката в живописта.

• Курсът се състои от 30 академични часа, разпределени проблемно по тематичния план в два семестъра.

прочети още
Живопис и стенопис

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р
преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Анатомия и психология

• Анатомия и експресия

• За цялостта

2) могат:

• Търсят и намират частното и общото в специфичната задача “на живо”


Предварителни изисквания:
• Мотивиран интерес

• Базисна пластична култураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Анри Перюшо „Гоген“

• Анри Перюшо „Реноар“

• Анри Перюшо „Животът на Едуард Мане“

• Атанас Божков „ Владимир Димитров – Майстора“

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%

КОНФЕРАНС 40%