CELB250 Практика по микробиология, биохимия и репродуктивна биология и ембриология

Анотация:

Практиката по курса се провежда в собствена лабораторна база – УПИЗ по Биология.

Стажът се състои от 3 модула:

1. Стаж по Микробиология – 30 ч.

2. Стаж по Биохимия – 30 ч.

3. Стаж по Репродуктивна биология – 30 ч.

По време на стажа студентите ще усвоят основни лабораторни методи по микробиология, биохимия, репродуктивна биология и ембриология.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

ас. Даяна Борисова  
гл. ас. Кирил Кирилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Студентите ще могат да боравят с основните методи от микробиологията, биохимията и репродуктивната биология в експериментална лабораторна среда.


Предварителни изисквания:
Подготовка от аудиторни курсове по Микробиология, Биохимия и Репродуктивна биология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ръководство за упражнения по Микробиология, В. Грудева и съавт., 2006. Акад. Изд. „Св. Кл. Охридски“

2. Ръководство за упражнения по Биохимия. Унив. Изд-во „Св. Кл. Охридски“.

3. Ръководство за упражнения по ембриология, Унив. Изд-во „Св. Кл. Охридски“.

4. Зоология на безгръбначните животни. Практикум, Част 1. М. Шишиньова и съавт., 2006, Гера Арт.

5. Зоология на безгръбначните животни. Практикум, Част 2. М. Шишиньова, Е. Ташева-Терзиева, 2003, Гера Арт.

6. Практикум по зоология на гръбначните животни. Й. Атанасова, 2001, Унив. изд. Епископ Константин Преславски.

Средства за оценяване:

Практически изпит по :

1) Микробиология

2) Биохимия

3) Репродуктивна биология