VACB519 Практическа разработка 1

Анотация:

Графичен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Румяна Стефанова  д-р
доц. Илия Кожухаров  д-р
гл. ас. Стоян Манчоров  д-р
гл. ас. Захарина Петрова-Проданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: