VACB520 Проект:"Фирмен тотал дизайн"

Анотация:

Да се представи рекламен тотал дизайн, по избор за съществуваща или измислена фирма, като в нея се включи следното съдържание:

? посредством приложните програми за векторна и растерна обработка на изображения да се проектират и реализират графичните обекти и елементи, използвани за създаване на фирмената идентичност (по избор) – лого, визитна картичка, пощенски плик, бланка, постер, брошура, каталог, флаер, календар, дизайн на уеб сайт, билборд, амбиент реклама, брандирани артикули и транспортни средства и др.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Захарина Петрова-Проданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

как да реализират завършен проект по тотал дизайн.

Студентите реализират знанията си за ползване на векторни и растерни приложения за създаване на изображения в курсовия проект чрез представения тотал дизайн, който да е естетичен, технически добре изпълнен и носещ визуалното си и рекламно послание.

2) могат:

Да създават фирмен тотал дизайн.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• за работа с приложните програми за векторна и растерна обработка на изображения - CorelDraw, Photoshop, Illustrator и др.;

• да имат творчески умения и нагласи;

• да имат известен практически опит и интерес в тази насока.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Наръчник по предпечатна подготовка, Ивелин Михайлов, Асеневци, 2007.

2. Професионален дизайн на бизнес материали, Джон Макуейд, Before&After, 2006.

3. Професионален дизайн на печатни материали, Джон Макуейд, Before&After, 2006.

4. Професионален дизайн в рекламата, Роджър Паркър, СофтПрес, 1999.

5. Дизайн и реклама, Романичева, Яцюк, ДМК, Москва, 2000.

6. Corel Draw X4 (в лесни стъпки), СофтПрес, 2009.

7. Corel Draw 12, официално ръководство, СофтПрес, 2004.

8. Corel Draw 11, официално ръководство, СофтПрес, 2003.

9. Corel Draw 10, официално ръководство, СофтПрес, 2001.

10. Всички налични книги за Corel Draw на български и чужди езици.

11. Цифрова фотография с Photoshop CS3, Скот Келби Софт Прес, 2008.

12. Цифрова фотография с Photoshop CS, Скот Келби Софт Прес, 2004.

13. Adobe Photoshop CS2, официално ръководство, Софт Прес, 2005.

14. Adobe Photoshop CS, официално ръководство, Софт Прес, 2004.

15. Adobe Photoshop 7.0, официално ръководство, Софт Прес, 2003.

16. Adobe Photoshop 6.0, официално ръководство, Софт Прес, 2001.

17. Photoshope Artistry /Майсторски клас за фотографи, компютърни и медийни художници/, Бари Хейнз, Уенди Кръмплър, ИнфоДАР, 2000.

18. Photoshop 6 – трюки и эффекти, Гурский, Корабельникова, ПИТЕР, 2001.

19. Adobe Photoshop 6.0, Web дизайн, Михаел Баумгарт, СофтПрес, 2001 г.

20. Adobe Illustrator CS, официален учебен курс, СофтПрес, 2004.

21. Периодика на всички компютърни списания: Personal Computer World – България, РС Magazine Bulgaria и др.

Средства за оценяване:

УСТЕН ИЗПИТ 30 %

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 70 %