VIRB502 Молекулярна биология I

Анотация:

В учебната дисциплина студентите ще се запознаят с разнообразните организмови геноми, химичните компоненти на клетката, биологичните макромолекули и състава на хранителните продукти. Подробно ще бъдат разяснени основните процеси, които обезпечават енергийния метаболизъм на клетката като гликолиза, ферментация, цикъл на Кребс, разграждане на захари и мазнини в митохондриите до Ацетил Коензим А, структурата и функциите на протеините, нуклеиновите киселини и ензимите.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни познания за молекулярния строеж на живите организмите

2) могат:

Да разпознават различните молекули изграждащи живата материя и процесите в които участват


Предварителни изисквания:
• Знания, получени в курсовете по Биология и Клетъчна биология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Molecular biology of the cell, 6th ed., 2015 by Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis,

David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter., ISBN 978-0-8153-4432-2