VIRB501 Вирусология I

Анотация:

Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

акад. Ангел Гълъбов  д. м. н.
доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: