SDEB006 Проект "ИКТ ключови умения" (Project "ICT Essentials")

Анотация:

Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Полина Михова  д-р
гл. ас. Йоана Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: