WEBB508 Въведение в уеб дизайна и рекламата

Анотация:

Целите и задачите на курса са да отговори на следните въпроси, касаещи уеб маркетинга и дизайна:

• Кое кара потребителят ще се довери на даден сайт и би пойскал да пазарува от него?

• Какви са причините които изискват създаването на корпоративна идентичност?

• Кои са основните компоненти на итернет маркетинга?

В курса студентите ще изучават основните компоненти на интернет маркетинга. Учебното съдържание представя етапите по който се изгражда един сайт или пратформа,от идея през планиране до проектиране и структуриране на информацията. Ще изучават принципите на графичниа дизайн за уеб, дизайна на интерфейса UI и логиката на UX.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
гл. ас. Руслан Лозев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да могат да структурират и изграждат информационна архитектура и карта на сайт.

Да познават инструментите за анализ и провеждане на уеб маркетинг.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Материалите от курса

Компас за дигитален маркетинг, Етиен Янев

Бърз старт в адаптивния дизайн, Крис Уорд

Digital MarketingStrategic Planning & Integration

SECOND EDITION Annmarie Hanlon - Cranfield University

Да направим собствен сайт, Денис Колисниченко

Динамични Web форми професионални проекти, Дан Рансъм