LEAB155 Проект: Извличане на колокации

Анотация:

Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: