LEAB030 Професионална кореспонденция (на френски език)

Анотация:

Целта на курса е да развие усет към езика на бизнеса и администрацията, разпознаването му в различните видове текст и правилното боравене с бизнес и административната терминология, както и спецификата на деловата кореспонденция на френски език.

прочети още
Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Определена лексика от бизнес, икономически и административни лексикални полета.

• Особеностите на деловата кореспонденция на френски език

2) могат:

• да превеждат бизнес и административни документи и да създават писмена продукция от този стил на езика

• да използват правилно определена лексика от бизнес, икономически и административни лексикални полета

• да водят делова кореспонденция на френски език


Предварителни изисквания:
• Ниво В1 на владеене на френски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Текстове с бизнес, административна и делова насоченост от специализираната преса на френски и български

• Андреев, Андрей, Francais des affaires

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 75%