LEAB025 Презентации и преговори (на френски език)

Анотация:

• Това обучение включва присъствени курсове, по време на които ще се работи по персонализиран начин:

• обучаваните се упражняват в малки групи за изграждане на умения за водене на преговори .

• упражняват писане и представяне на лични и корпоративни презентации

прочети още
Приложен френски език за администрация и управление (на френски и английски език)

Преподавател(и):

ас. Петко Стайнов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да пишат CV за представяне по време на преговори за наемане на работа;

• да подготвят събрание и презентации;

2) могат:

• да представят CV си по време на преговори за наемане на работа

• да подготвят заседание

• да използват Power Point за изготвяне на презентации

• да се подготвят преди телефонна или видео-конференция


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• … Ниво В2 на владеене на френски/английски езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• La Bible des Entretiens des de Motivation et de Personnalite aux Concours des Ecoles de Commerce, de Fabrice Carlier et Franck Attelan, aux editions Studyrama.

• Power Point guide: http://oit.stevensonuniversity.org/files/2008/10/Microsoft-PowerPoint-2010-Product-Guide_Final.pdf

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 50