LEAB170 Професионална кореспонденция (на руски език)

Анотация:

Цел на курса е да формира у студентите навици за писмена комуникация в сферата на администрацията и бизнеса.

прочети още
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• и различават основните видове писмена бизнес комуникация

• начините на създаване на писмени текстове и делови документи и кореспонденция;

2) могат:

• създават писмен текст, съдържащ лексика от икономически характер;

• продуцират и репродуцират писмени текстове, актуални за професионална бизнес-дейност;

• общуват писмено с цел бизнес контакти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Ниво владеене руски език А1-А2.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса: