LEAB155 Проект: Извличане на колокации

Анотация:

Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)

Преподавател(и):

доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: