LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция"

Анотация:

Курсът е самостоятелна работа по предварително зададени теми.

Аспекти при формиране на оценката:

- участие в дебат по време на семинарите;

Основната цел на курса е да формира у студентите навици за писмена комуникация в и устна сферата на бизнеса, необходима за изграждането им в качеството на филолози, за успешна професионална реализация.

прочети още
Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
гл. ас. Анелия Ламбова  
доц. Татяна Фед  д-р
преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• и различават основните видове писмена и устна бизнес комуникация

• начините на създаване на писмени репродуктивни текстове и писма и да водят разговор

2) могат:

• да разбират аудиотекст от бизнес характер;

• да четат текст, съдържащ лексика от икономически характер;

• да продуцират и репродуцират писмени текстове, актуални за професионална бизнес-дейност;

• да общуват свободно в писмена и устна форма.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят испански език най-малко на равнище В1 по Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Професионална кореспонденция – общи правила
  2. Структура на делово писмо
  3. Молби и препоръки, потвърждаване на получено писмо

Литература по темите:

- Оригинални системи: Español de los negocios, Español comercial;

- Автентични материали;

- Материали от пресата;

- Практически граматики;

- Речници;

- Интернет сайтове.