LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове"

Анотация:

Курсът развива уменията на студентите да използват лингвистичен софтуер за извличане на терминология и ключови думи.

прочети още
Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Венета Сиракова  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
гл. ас. Анелия Ламбова  
доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как се подготвя текст/корпус от текстове за обработка с лингвистичен софтуер;

• Как се извличат словници от текст/корпус текстове

• Как се работи с конкордансер

2) могат:

• Да използват конкордансер

• Да извличат списъчни речници от текст

• Да извличат ключови думи и терминология от специализирани текстове.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Ниво на владеене на английския и втория чужд език: В2-С1.

- Завършен курс «Увод в строежа на езика» или други сходни курсове.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Корпус – видове, проектиране. Работа с успоредители
  2. Извличане на информация от успоредни корпуси

Литература по темите:

Е-платформа на НБУ

Указания за работа – Мудъл

http://www.laurenceanthony.net/software.html