MUSB276 Практика: Аудио и видео дизайн

Анотация:

Практическото обучение включва пррактики в тонрежисьорското студио на НБУ. Програмата има за цел да ви запознае с използването на софтуер за аудио и видео обработка, създаване на композиция, аранжимент, видеоклип

прочети още
Музикален Ди Джей (DJ)  и Видео Джей-инг (VJ)

Преподавател(и):

доц. Цанимир Байчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни практически умения, които да допълват теоретичните им познания по отделните дисциплини.

• Как сами да се справят и да разработват музикален проект или собствена реализация.

2) могат:

• Да се включват в проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.

• Да организират събитие в областта на аудио-видео дизайн
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. използване на софтуер за аудио-видео дизайн
  2. създаване на видеоклип

Литература по темите:

Sound Design by David Attwood

Computer Sound Design by Eduardo Miranda

Making Music: 25 Motivational Creativity Tips for Electronic Music Production by Roy Wilkenfeld