MUSB272 Въведение в интерактивните DJ и VJ технологии

Анотация:

Музикален Ди Джей (DJ)  и Видео Джей-инг (VJ)

Преподавател(и):

проф. Симо Лазаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: