MUSB913 Практика - Работно ателие - І част

Анотация:

Курсът е насочен към изграждането на практически умения, съобразно основната специалност на студентите.

Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението. Той се съставя всеки семестър и е в зависимост от цялостното развитие на студента. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата.

прочети още
Музикален Ди Джей (DJ)  и Видео Джей-инг (VJ)

Преподавател(и):

проф. Симо Лазаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

) знаят:

• Основни практически умения по специалността, които допълват теоретичните им познания.

• Как сами да се справят в реален контекст и да разработват музикално-сценичен практически проект или собствена реализация.

2) могат:

• Да реализират практически дейности по специалноста и в музикалните изкуства въобще.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.

• Да организират практически събития в областта на музикалните и танцови изкуства.
Предварителни изисквания:
Работното ателие да бъде съобразено със специалността на студента.

Студентите да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението по специалността.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

В случай на необходимост, литература по курса се предлага в зависимост от специалността на студента и дейностите които реализира в рамките на работното ателие.