MUSB580 Основи на тонрежисурата - І част

Анотация:

Целта на курса е да се запознаят студентите с основните принципи на работа в различните тонрежисьорски дейности в звукозаписните студия и в студията, където се провеждат радио и телевизионни програми.

Във втората част на този курс студентите се запознават подробно с различните видове тонрежисьорски дейности при изработването на музикална продукция и провеждане на музикални събития в ефир.

прочети още
Музикален Ди Джей (DJ)  и Видео Джей-инг (VJ)

Преподавател(и):

доц. Димитър Василев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

След завършване на курса, който е съчетан с практическа насоченост и работа в реални студийни условия, студентите ще могат да реализират сами отделен творчески проект.

Според степента на овладения преди това материал ще могат да се справят и с по-сложни звукозаписи и излъчване в ефир на музикална продукция и музикално-сценични събития.

2) могат:

Да изработват звукозаписи на музика.

Да боравят със звукосмесителни системи.


Предварителни изисквания:
• Музикални практически познания из областта на теорията на елементите на музиката

• Да свирят на клавишен инструмент

• Да имат общи представи за поетапното .реализиране на музикалнакомпозицияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Списък материали по Тонрежисура - 16 октомври 2006 г.

1. Conference/Meeting:[Achtzehnten] 18. Tonmeistertagung Karlsruhe 1994

[Achtzehnten] 18. Tonmeistertagung Karlsruhe 1994 : vom 15. bis 18. November 1994 : Bericht = International convention on sound design: Muenchen: K. G. Saur, 1995

.- 1053 p. : ill. ; 20см

ISBN: 3-598-20359-4

Друго заглавие:International convention on sound design

Забалежка:Бел. под линия; Библиогр. след всяка статия

Предметна рубрика:Тонрежисура

Сигнатура:Ч 78 / A 18

1 екземпляр

2. Everest, F. Alton

Handbook of multichannel recording / F. Alton Everest:б.м.: Tab books, 1975.- 322 p. : tabl., fig. ; 21x30см

ISBN: 0-8306-4781-3

Забалежка:Бел. след всяка глава; Библиогр. след всяка глава; Речник с. 303-317

Предметна рубрика:Тонрежисура

Сигнатура:Ч 78 / E 94

Средства за оценяване:

Текущ контрол: Контрона работа;

Финален изпит: Реферат.