POLF524 Самостоятелна работа: Международни миграции и политики (на френски език)

Анотация:

Самостоятелната работа има за цел да задълбочи знанията от курса Миграционна политика и да формира умения за самостоятелна работа у студентите.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършили курсовия проект ще имат:

Знаят:

основните миграционни концепции

• моделите за управление на миграционните потоци

• моделите миграционна политика

Могат:

да анализират програми и стратегии за миграционна и интеграционна политика

• да провеждат теренно изследване


Предварителни изисквания:
Да карат курса Миграционна политика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата на курса Миграционна политика, допълнена с литература, съставена от студента във връзка с курсовия му проект.

Средства за оценяване:

Курсов проект

Защита на курсовия проект