POLF306 Френски език на международната политика

Анотация:

Курсът POLF 306 Френски език на международната политика цели да въведе студентите в основната терминология на международната политика и да изгради знания и умения за разбиране, превод и редактиране на текстове, свързани с широк кръг от теми и проблеми на международните отношения.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия и термини, използвани в научния, експертния и дипломатическия език на международните отношения и международната политика

2) могат:

• да свързват понятията и термините с българските им еквиваленти

• да разбират и коментират текстове на френски език, свързани с темите, актьорите, институциите и основни проблеми на международните отношения и международната политика

• да правят писмени и устни преводи от френски на български език, свързани с темите и проблематиката на международните отношения и международната политика, които да бъдат адекватни спрямо спецификата на научната област и езиковия регистър.


Предварителни изисквания:

Владеене на френски език на ниво B2 според Европейската езикова рамка, серитифицирано и акредитирано с диплом DELF B2 или еквивалентен диплом.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Terminolgie de la politique internationale. Notions terminologiques dans le cadre des idees et des theories des relations internationales.
 2. Terminolgie de la politique internernationale. Textes sur les theories des relations internationales (exercices, traduction).
 3. erminolgie de la politique internernationale. Notions sur les Etats-nations et le systeme des relations internationales.
 4. Terminolgie de la politique internernationale. Les Etats-nations et le systeme des relations internationales. Presentation.
 5. 5. Terminolgie de la politique internernationale. Notions sur les conflits monidaux du XXe siecle.
 6. Terminolgie de la politique internernationale. Notions des enjeux de la scene internationale contemporaine.
 7. Controle continu.
 8. Terminolgie de la politique internernationale. Politique internationale et notions du systeme eonomique mondial.
 9. Terminolgie de la politique internernationale. Etats nationaux et politique etrangere (exercices, traduction).
 10. Terminolgie de la politique internernationale. Notions des organisations mondiales, internationales et regionales.
 11. Terminolgie de la politique internernationale. Securite internationale.
 12. Terminolgie de la politique internernationale. Notions des relations diplomatiques.
 13. Le discours politique en RI. Discours et allocations de chefs d'Etat et de gouvernements.
 14. La presse francophone et les relations internationales.
 15. Test final.

Литература по темите:

Litterature et sources pedagoiques:

Grossman, E., B. Irondelle, S. Saurugger, J.-L. Quermonne, "Les mots de l'Europe. Lexique de l'integration europeenne", Paris, Presses de Sciences po, 2002

Mangiante, J.-М. et Ch. Parpette, "Le Francais sur objectif specifique", Paris, Hachette, 2004

Lerat, P. "Les langues specialisees", Paris, PUF, 1995

Eurin, S. et M. Henao, "Pratique du francais scientifique", Paris, Hachette - AUPELF, 1992