NJRN503 Режисура и поведение пред камера

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти от специалностите "Журналистика" и "Връзки с обществеността", които днес почти изцяло си служат с мултимедийни комуникационни инструменти. Той дава базисна подготовка в областта на съвременната аудиовизуална комуникация: запознава със зрителските потребности, с теорията и творческите практики в създаването на АВ произведение и възпитава умения за аудиовизуален разказ, за боравене с изразни средства на камерата, монтаж и визуална композиция. Специално внимание се обръща на неигралните аудиовизуални форми: телевизионни новини и публицистика, музикални предавания и клипове, реклама.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

 Веселин Мезеклиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти ще добият:

- познания за категориите психологически потребности, които правят аудиовизуалната продукция привлекателна за зрителя; за принципите на изобразителната композиция; за основни похвати и техники за разкадровка, разположение на камерите, мизансцен, изразните средства на камерата, монтажа и режисурата.

- умения за боравене с визуалните и невербални внушения при творческата си реализация като журналисти и ПР специалисти, принципите на визуалния разказ, собствен поглед към жанровете в телевизията.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат писмена, езикова и аудиовизуална култура. Владеене на английски език е желателно.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

- Карайорданов, Георги. Кино и телевизионно операторско майсторство. С.:БНТ, 1999

- Мелтев, Михаил. Изразни средства на камерата. В:Годишник на деп. Масови комуникации, НБУ. 2009

- Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.: Издателски център на НБУ, 2012

Средства за оценяване:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР:

- тест

- тематичен проект с анотация, синопсис

- документалния фоторазказ - от 15 до 20 фотоса

ВТОРИ СЕМЕСТЪР:

- Тест

- Проект за ВИДЕОРЕПОРТАЖ (за специалност журналистика)

или РЕКЛАМЕН КЛИП (за специалност ПР), който съдържа: анотация до 300 знака, режисьорска експликация, авторски текст (ако има)

- Видеорепортаж (за журанлисти) или Сториборд на рекламен клип (за ПР)