NPRN599 Практика по връзки с обществеността І част

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и e с практическа насоченост. Студентите избират подходящи възможности за практика в НБУ.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: