NPRN505 Онлайн пространство и връзки с обществеността

Анотация:

Курсът цели запознаване на студентите със съвременните възможности за онлайн маркетинг и ПР, запознаването им с онлайн медиите, начините на комуникация с тях и на ПР присъствие в Мрежата

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

ас. Жюстин Джадала Мария  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните типове онлайн медии, конкретни примери

Възможности за онлайн ПР чрез родните и световни онлайн медии и Интернет технологии

2) могат:

Да комуникират на добро ниво с онлайн медиите

Да подбират добре онлайн медиите в конкретната си ПР работа
Предварителни изисквания:
Работа с компютър и Интернет

общо познаване за водещите родни и световни онлайн медии

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение. Лендскейп на онлайн пространството. Типове онлайн медии
 2. Wiki и Wikipedia. Приноси, изисквания, основни компетенции за работа в wiki среда. Wiki като идеология
 3. Видео съдържание онлайн
 4. Корпоративният сайт – основа на присъствието онлайн
 5. Дигитално пространство и възможности
 6. Блогове, блогосфери, влияние
 7. Социални мрежи и активности, свързани с тях
 8. Twitter и микроблогинг
 9. Супер-нови и адекватност на присъствието
 10. Класически онлайн медии и работа с тях
 11. Web 2.0 и какво следва
 12. Дигитален микс
 13. Подкасти. Форми и възможности.
 14. Геолокация и онлайн пространство
 15. Обобщение. Практикум.

Литература по темите:

„Успешен онлайн маркетинг“ - Жюстин Томс и Денислав Георгиев

„Инструменти за социални мрежи“ - Жюстин Томс и Камелия Георгиева

„Онлайн маркетинг. Мисия още по-възможна“ - Жюстин Томс и Горица Белогушева

"Корпоративна социална отговорност и комуникации" - Жюсти Томс и Марина Стефанова