ADVB301 Брифът в рекламата

Анотация:

В сферата на рекламата, създаването на качествен бриф е едно от най-важните неща, които определят дали клиентът ще достигне до eфективни резултати. С правилния бриф шансовете за по-добре свършена работа се увеличават. Целта на курса е да помогне на студентите да придобият практически опит при писането на бриф, който да печели време и пари, както на агенцията, така и на рекламодателя. Изготвянето му изисква професионализъм, внимание, идеи и креативност. Заниманията са микс между теория и практика.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Александра Стоименова-Атанасова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ЩЕ ЗНАЯТ:

• Професионалните стандарти за изготвяне на различни видове бриф

• терминологията използвана в индустрията

2) ЩЕ МОГАТ:

• Да изготвят качествен бриф за различни продукти

• да подобряват качеството на работата си;

• да се държат професионално и да спазват срокове;

• Да презентират и защитават проектите си.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

БИБЛИОГРАФСКИ ИЗТОЧНИЦИ:

1. Каталог на библиотеката на НБУ

ЕЛЕКТРОННИ ИЗТОЧНИЦИ:

1. EBSCO: Academic Search Complete, eBook Collection

2. WARC

КНИГИ

КАФТАНДЖИЕВ, Христо Николов. Absolut semiotics in an absolut world. София: Сиела, 2008.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / К 477

O'KEEFE, Steve. Complete guide to internet publicity : Creating and launching successful online campaigns. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / O-39

KELLEY, L. , Jugenheimer, D. The Creative Brief. Advertising Account Planning : A Practical Guide [online]. Armonk, N.Y. : ME Sharpe, Inc. 2006 [Последно видян на 01 август 2017 г.]

Източник: EBSCO eBook Collection

TAYLOR, Alice Kavounas. Strategic thinking for advertising creatives. London: Laurence King Publishing, 2013.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / T 27

SORRENTINO, Miriam. Creative advertising : An introduction. London: Laurence King Publishing, 2014.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / S 73

СТАТИИ И ГЛАВИ ОТ КНИГИ

FELTON, George. Strategy. In: Advertising : Concept and copy. New York: W. W. Norton & Company, 2013, с. 8-66.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / F 36

ОГИЛВИ, Дейвид. Как се правят велики кампании. В: Изповедите на един рекламист. София: Princeps, 1999, с. 89-100.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / О-348

ОГИЛВИ, Дейвид. Как да напишем въздействащ текст. В: Изповедите на един рекламист. София: Princeps, 1999, с. 101-109.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / О-348

ОГИЛВИ, Дейвид. Как да направим успешни кампании. В: Изповедите на един рекламист. София: Princeps, 1999, с. 125-129.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / О-348

КРЪСТЕВ, Светозар Владимиров. Участници в комуникационния процес. В: Рекламата : Понятия, правила, примери. София: Сиела, 2000, с. 67-75.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / К 923

ХРИСТОВ, Александър Трайков. Брифиране. Подготовка на бриф (задание). В: ПР практика : Работа с агенция : Нуждата от посредник при комуникацията с публиките. София: ROI Communication, 2012, с. 33-36.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 316.78 / Х 780

КАМЕНОВ, Камен. Рекламната индустрия. В: Увод в мениджмънта на рекламата. София: Лаков Прес, 2000, с. 9-22.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / К 233

ПАВЛОВА, Албена Ганчева. Участници в рекламната комуникация. В: Реклама, публичен брандинг, нормативна уредба. София: Нова звезда, 2015, с. 35-50.

Източник: Каталог НБУ сигнатура 659 / П 132

ALTHUIZEN, Niek, Berend WIERENGA and John ROSSITER. The Validity of Two Brief Measures of Creative Ability. Creativity Research Journal [online]. 2010, 22(1), 53-61.

Източник: EBSCO: Academic Search Complete

BASKIN, Merry. Briefing your agency. WARC Best Practice [online]. 2017.

Източник: WARC

BASKIN, Merry. How to write a creative agency brief. WARC Best Practice [online]. 2010.

Източник: WARC

BULLMORE, Jeremy. Why the best brief may be the brand. Market Leader [online]. 2015.

David Barker, D. How to Write an Inspiring Creative Brief [online]. Admap Magazine, July 2001, Issue 419 [Последно видян на 01 август 2017 г.]

Източник: WARC

FELTON, G. Developing the Creative Brief. In: Advertising : Concept and copy. New York: W. W. Norton & Company, 2013, 59-66.

Източник: Библиотека НБУ сигнатура 659 / F 36

FLATT, Molly. Point of view: Brief encounters. Admap [online]. 2014.

Източник: WARC

HALVE, A.The Brief: The Creative Springboard. In: Planning for Power Advertising : A User's Manual for Students and Practitioners [online] . New Delhi : Sage Publications Pvt. Ltd. 2005 [Последно видян на 01 август 2017 г.]

Източник: EBSCO eBook Collection

PRINGLE, H. , Marshall, J. How to write a good media brief [online]. WARC Best Practice, November 2011 [Последно видян на 01 август 2017 г.]

Източник: WARC

PRINGLE, Hamish and Jim MARSHALL. How to write a good media brief. WARC Best Practice [online]. 2011.

Източник: WARC

SOUTHGATE, N. Three key steps to briefing creatives [online]. WARC Best Practice, June 2009, Issue 506 [Последно видян на 01 август 2017 г.]

Източник: WARC

WHITE, R. Best practice: Briefing creative agencies [online]. Admap Magazine, June 2003, Issue 440 [Последно видян на 01 август 2017 г.]

Източник: WARC

WHITE, R. Media briefs: what to tell your agency [online]. Admap Magazine, January 2006, Issue 468 [Последно видян на 01 август 2017 г.]

Източник: WARC

YAKOB, Faris. Point of view: It all begins with the brief. Admap [online]. 2016.

Източник: WARC

Средства за оценяване:

екипна разработка, презентации, самостоятелна работа