PALB900 Практика в театър и ателие I част

Анотация:

Сценичен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Христина Дякова  д-р
 Теодор Киряков  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: