MODB555 Проект: Моден дизайн I част

Анотация:

Курсът представлява самостоятелна работа на студенти по зададена тема свързана с проектирането на съвременна модна колекция дамски облекла. Целта е да се провокира творческо мислене и креативността на студентите при проектиране на облекла при различните целеви групи.

В този проект студентите разработват първия етап от изграждането на модна колекция - творческото проучване. За целта се създава скетчбук (скицник) с проучване по зададена/избрана тема, състоящо се от първични и вторични източници, асоциативна карта, инспирационен колаж, цветова гама и проучване за текстил и др.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Всички компоненти на творческия процес при създаване на дизайнерска колекция.

• Основните принципи за разработване на колекция.

• Принципи и етапи за ризготвяне на портфолио.

2) могат:

• Да проектират собствена дизайнерска колекция.

• Да представят колекцията си в портфолио

• Да анализират и защитават идейните си проекти.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. избор на тема за вдъхновение
  2. Скетчбук -
  3. Разработване на портфолио с проучване, цветова гама, текстил и материали
  4. Изграждане на силуети и форми

Литература по темите:

• Основна литература:

• Прогнозни модни информации от списанията:

• Fashion Trend, Next Look, View, View2, Textile Report, Sportswear International и др.

• Електронни материали:

• Berg Fashion Library

• Допълнителна литература:

• Faerm, Steven. Fashion design course: Principles, practice and techniques: tha practical guide for aspiring fashion designers. Hauppauge: Barrons Educational Series, 2010.

• Renfrew, Colin. Developing a collection. Lausanne: AVA Academia, 2009.

Средства за оценяване: