HISB045 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии"

Анотация:

История

Преподавател(и):

доц. Живко Лефтеров  д-р
доц. Светла Янева  д-р
проф. Момчил Методиев  д.ф.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: