INTB039 Проект „Основи на проектирането в интериорния дизайн - І част

Анотация:

Курсът има за цел да изгради основни познания, свързани с овладяването на различни техники за проектиране на интериорна среда. Разглеждат се основни принципи за изграждане на обемно-пространствени решения, форми, продуктов, мебелен, и интериорен дизайн. Изучават се начините за правилно изграждане и конструиране на техническите характеристики на даден интериорен обект – изработване на план, разгъвки, аранжировка, техническа документация на обекта. Осъществяват се връзки между изобразяването на първоначалния замисъл, касаещи дизайн идеята, и следващите процеси от дизайн проектирането. Изгражда се обемно-пространствено, креативно, и творческо мислене чрез средствата на чертането. Курсът има практическа насоченост.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Светослав Анев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

2) Могат:

Да реализират проекти за изграждане и обзавеждане на интериор.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение
  2. Практическа разработка
  3. Практическа разработка
  4. Практическа разработка

Литература по темите:

•Анев С. Дизайнът на мебели – фактори и аспекти в съвременното развитие.

Арх & Арт, София. 2021.

•Ларчено Д., Келле-Пелле А. Интериор. Софтпрес. София, 2009.

•Нойферт Е. НОЙФЕРТ – архитектурно проектиране. София, 2007.

•Никифорова Р. Интериор – история и теория. Славена. Варна, 2008.

•Попов С. Жилището като удоволствие. Арх & Арт. София, 2009.

•Сервер Ф., Интериорен дизайн – атлас. София, 2008.

•Natale C., Perspective drawing for interior space. Fairchild books, 2011.

•Otie Kilmer W., Kilmer R., Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills, John Wiley & Sons, New Jersey, 2009.

•Reznikoff S.C., Interior Graphic and design standarts. Crown Publishing Group. New York, 1986.

Периодични издания:

•АBITARE

•ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine