INTB608 Проект "Арт шоп"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и носи 3 кредита.

В рамките на този курс се провеждат семинари и уъркшопи. Провеждат се пътуващи семинари с образователна, изследователска и творческа насоченост. Като изискване за получаване на оценката и кредитите е разработка на проект по зададена тема.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иванка Добрева-Драгостинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят:

Ще натрупат допълнителни знания в областта на дизайнерското проектиране, историята на дизайна и архитектурата, концептуално проектиране, използване на различни техники материали в проектантския процес.

Могат:

да дифинират изводи от проучвателен процес. Могат да изготвят документация от проучване.Да излагат концепция.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Строителни и художествени традиции на българската архитектура

Георги Арбалиев

2. Българската възрожденска къща и нейната украса

Георги Арбалиев

3. Дървената народна къща Арх. Стефан Стамов

4. Пловдив - столица на българския барок - книга-албум за пловдивските

възрожденски къщи, тяхната украса, дърворезба и архитектура

Матей Матеев

5. Българската къща през пет столетия 15 - 19 век

Георги Кожухаров