INTB110 Основи на проектирането в интериорния дизайн - I част

Анотация:

Курсът запознава студентите с интериора като пространство, съвкупност от форми, цвят и светлина. Дава познания по проектирането и оформлението му. Разглежда въздействието на цвета, осветлението, текстила, подовите материали, настилки и тавани в съвременния интериор, като засяга взаимовръзките между тях и въздействието върху обитателите. Анализира видовете интериор, запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на интериорния дизайн. Запознава с основните правила и принципи за проектиране и правилно изграждане на жилищното пространство.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

 Десислава Димова  

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ: Методиката на дизайнерското проектиране.

Теоретичната основа касаеща проекти за обзавеждане.

МОГАТ: Да реализират проекти за обзавеждане на жилищен интериор.
Предварителни изисквания:
Познания по теория на композицията.

Умения за представяне на проектите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

•Авторски колектив, Ергономия за дизайна, Централен институт за промишлена естетика, София, 1989

•Ларченко Д., Келле-Пелле А., Интериор. Софтпрес. София, 2009

•Нойферт Е. НОЙФЕРТ-архитектурно проектиране. София, 2007

•Никифорова Р. Интериор–история и теория. Славена. Варна, 2008

•Попов С. Жилището като удоволствие. Арх & Арт. София, 2009

•Сервер Ф. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН-АТЛАС. София, 2008

•Natale C., Perspective drawing for interior space. Fairchild books, 2011

•Otie Kilmer W., Kilmer R., Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills, John Wiley & Sons, New Jersey, 2009

•Reznikoff S.C., Interior Graphic and design standarts. Crown Publishing Group. New York, 1986

Периодични издания:

•АBITARE

•ARCHITECTURAL LIGHTING Magazine

•Boca Design & Architectural Review Magazine

•DOMUS

•FRAME Magazine

•INTERIOR DESIGN Magazine

•MD-Мебелен дизайн

•DMT-Дизайн, материали, технологии

Електронни материали:

•Лекции, качени в системата MOODLE и др.,

Средства за оценяване:

Конферанс, курсова работа