ARTB914 Двуизмерно компютърно проектиране (AutoCAD)

Анотация:

Курсът има за цел да даде на студентите знания и умения за двуизмерно чертане на архитектурни проекти с AutoCAD. В курса се усвояват всички инструменти и команди в програмата AutoCAD за прецизно чертане на праволинейни и криволинейни обекти, параметрични геометрични фигури, видове щриховки и заливки, видове оразмеряване на архитектурни чертежи и тяхното модифициране.

Курсът е подплатен с многобройни примери и упражнения за изграждане на архитектурни чертежи и двуизмерни проекции на интериорни пространства.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Явор Жаблянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

принципи и техники за изграждане на двуизмерен CAD чертеж.

2) могат:

да изграждат сложни двуизмерни архитектурни чертежи с AutoCAD.


Предварителни изисквания:
Студентите, записали този курс, трябва дамогат да работят с персонален компютър и операционна система Windows и да притежават елементарна компютърна грамотност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в AutoCAD. Запознаване с интерфейса на програмата. Менюта, ленти с инструменти, палитри, информационна лента. Настройка на мрежата, настройки за залепване, Функционални бутони.
 2. Праволинейни обекти
 3. Криволинейни обекти. Обектно залепване и обектно проследяване
 4. Основни модификатори
 5. Допълнителни модификатори
 6. Множества и групи
 7. Упражнения за ТО1: Двуизмерно чертане на помещение
 8. Текущо оценяване 1: Изчертаване на помещение в AutoCAD по зададен двуизмерен чертеж с точни размери в мащаб 1:1
 9. Параметри на линия. Стилове. Региони и булеви операции.
 10. Слоеве
 11. Щриховки и запълване
 12. Оразмеряване на чертежи - стилове
 13. Блокове. Динамични блокове
 14. Упражнения за ТО2: Изчертаване на апартамент със слоеве, оразмеряване, мебели
 15. Текущо оценяване 2: Изчертаване на апартамент в Auto CAD по зададен чертеж с точни размери в мащаб 1:1 с включени задължителни елементи.

Литература по темите:

1. Прoфeсиoнaлни oснoви нa АutоCАD 2006, Джордж Омура, Издателство “Софт Прес”

2. АutоCАD 2007. Пълeн прoфeсиoнaлeн спрaвoчник, инж. Вaсил Сирмaнoв, Издателство “Софт Прес”

3. АutоCАD 2007 - Пълeн Спрaвoчник, T. T. Джoрдън, Издателство “Алекс Софт”

4. АutоCАD тaйни, Дaн Aбът, Издателство “Алекс Софт”

5. AutoCAD 2009 в лесни стъпки, инж. Вaсил Сирмaнoв, Издателство “Софт Прес”

Средства за оценяване:

Периодични тестове, които имат за цел да покаpзват усвоените до момента умения за чертане с AutoCAD