CARB150 Практическа разработка 1

Анотация:

Студентите разработват кратка практическа задача на база наученото в другите курсове от програмата до този момент. Целта на този извънаудиторен курс е да стимулира практическите умения на студентите както в артистично, така и в техническо отношение.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р
 Велислава Господинова  

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса, студентите би следвало да могат:

- да развият самостоятелно проектите си в художествен план;

- да използват подходящите техники за анимиране на проектите си;

- да покажат компетентност и умения в традиционната или дигиталната анимация, завършвайки успешно идеите си и представяйки ги във филмова анимационна миниатюра.
Предварителни изисквания:
Преди започването на курса, студентите би трябвало да знаят:

- етапите на работа по анимационен проект;

- как да разработват художествено типажи, декори и сториборд;

- основни принципи в анимационното движение и да могат да го приложат с помощта на различни традиционни техники или дигитални апликации.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Първоначално обсъждане на идеите на студентите и дискусия относно начина, по който те могат да бъдат осъществени.
  2. Текущ контрол по изпълнение на практическите задачи, дискусия и съвети относно тяхното успешно осъществяване.
  3. Финализиране на практическите задачи и обсъждане на варианти за корекция с фокус върху тяхното качество и завършеност.

Литература по темите:

Курсът е изцяло практически ориентиран.