CARB014 Основи на компютърната графика и анимация

Анотация:

Курсът цели да даде на студентите основни познания в различни софтуерни програми както в растерната, така и във векторната графика. Основен акцент е поставен върху работата на студентите с приложения от пакета на Adobe. Голямо внимание е отделено върху създаването и обработката на статични изображения в Adobe Photoshop, както и върху възможностите за анимация в приложението. Студентите ще бъдат запознати с разликите между растерната и векторната графика, техните принципи и технически специфики посредством използване на приложението Adobe Illustrator. Не на последно място, студентите ще могат да усвоят базови принципи за анимация на обекти в Adobe After Effects и да ги приложат на практика. Курсът ще даде познания на студентите и относно разликата между "layer" базирани приложения и "node" базирани приложения, които са фундаментални за индустрията в сферите на анимацията, киното, VFX, game студията, архитектурните визуализации, рекламата и др.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Велислава Господинова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• Основните предимства и недостатъци на растерната и векторната графика. Познават различните цветни модели и графични формати.

• Запознати са с интерфейса, инструментите и начина на работа в различни софтуерни приложения за създаване и обработка на изображения в растерната и векторната графика.

• Усвоили са основни принципи за анимация на обекти, работа с криви и експрешъни.

• Познават разликите в структурата, принципите и интерфейса на "layer" базирани и "node" базирани програми.

2) могат:

• Да разполагат свободно с основни инструменти и приложения в различни по своя характер софтуерни програми.

• Да обработват статични изображения.

• Да раздвижват / анимират обекти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основна компютърна грамотност

• Умението да използват графичен таблет е плюс, но не е задължителноФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Уводна част. Въведение в курса
 2. Photoshop - Лейаут / инструменти / менюта
 3. Photoshop - Селекция
 4. Photoshop - Трансформация и деформация
 5. Photoshop - Работа с таблет / четки / теория на цветовете
 6. Photoshop - Анимация
 7. Corel Painter
 8. Illustrator - Интерфейс и менюта / създаване на базови форми
 9. Illustrator - Инструменти / селекция / трансформация / групи и лейъри
 10. Illustrator - Упражнение
 11. After Effects - Интерфейс и менюта / създаване на проект и композиция / импортване на файлове
 12. After Effects - Инструменти / селекция / трансформация / прекомпозиции
 13. After Effects - Анимация / създаване на експрешъни / работа с криви и граф едитор
 14. After Effects - Завършване на анимация и рендер
 15. Fusion / DaVinci Resolve - Запознаване с нод базирана композитиг програма / прилики и разлики с лейър базирана програма като After Effects

Литература по темите:

• Chavez, Conrad. 2023. Adobe Photoshop Classroom in a Book 2024 Release. Published by Adobe Press.

• Wood, Brian. 2023. Adobe Illustrator Classroom in a Book 2024 Release. Published by Adobe Press.

• Fridsma, Lisa and Gyncild, Brie. 2023. Adobe After Effects Classroom in a Book 2024 Release. Published by Adobe Press.

• Burt, Trotter. 2023. Adobe Photoshop 2024 for Beginners: Complete Beginner to Expert Step-by-Step Practical Guide to Master the Tools and Techniques in Photoshop for Professional Graphic Creation & Manipulation. Independently published.

• Patterson, Gallagher. 2023. Adobe Photoshop 2024 Bible: Unlock & Master Adobe Photoshop’s Creative Power with this Complete Course Compendium. Independently published

• Slavio, John. 2023. Photoshop: The Ultimate Beginners’ Guide to Mastering Adobe Photoshop in 1 Week (Photoshop for Absolute Beginners). Independently published

• Albert, McBunny. 2023. Adobe After Effects 2024: A Comprehensive Mastery Guide to Animation, Visual Effects, and Dynamic Storytelling from Novice to Expert. Independently published

• Goldsmith, Ben. 2022. Adobe After Effects: A Complete Course and Compendium of Features. Published by Rocky Nook.

• https://creativecloud.adobe.com/en-IN/learn/?locale=en-IN

• https://www.youtube.com/@AdobeCreativeCloud/videos

Средства за оценяване: