ADMB091 Сравнителна публична администрация

Анотация:

Студентите ще бъдат запознати с управлението, държавното устройство, администрацията, централните и местни институции на редица страни – тяхното историческо развитие и съвременно състояние. Курсът цели да чрез сравнение да създаде устойчиви познания относно устройството и основните принципи на различните администрации.Курсът се води общо с курс ADMB055 Сравнителна публична администрация

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• 1) знаят: европейския и световен опит в развитието на публичната администрация

• 2) могат: да сравняват различните системи на организация на публичната администрация и да преценяват какво от развитието на водещите страни в тази област може да се използва при модернизацията на българската администрация


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса
 2. Конституциите
 3. Форми на управление и държавен глава в монархиите.
 4. Форми на управление и държавен глава в монархиите. Изпит
 5. Законодателна власт - еднокамарен парламент и двукамерен парламент
 6. Изпълнителната власт
 7. Местно самоуправление
 8. Местно самоуправление
 9. Реформите на държавната служба в различните държави
 10. Финален тест
 11. Обобщение на курса

Литература по темите:

Сб. „Конституциите” и „Конституциите по света” С, 1992

Сб. “Административна реформа” С. 2006

Сб. “Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст” С. 2000

Проф. д-р Емилия Къндева, Ивона Спиридонова-Хект „Сравнителна публична администрация” – с. 2006