ADMB905 Практика

Анотация:

Курсът предлага 3 варианта казуси, които студентът може да избере и да даде решение според конкретния казус

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Георги Пеев  д-р
гл. ас. Милена Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват практически умения за разрешаване на конкретен проблем, свързан със знанията им по специалните курсове от програмата.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Посочена след всяко задание на казус.