Електронен каталог

проф. д-р Симо Лазаров

проф. д-р Симо Лазаров
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Музика
Телефон:
0886314880
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


CV СИМО ЛЕОНОВ ЛАЗАРОВ

Роден на 09.03.1948 г., София

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА КОМПОЗИРАНЕ НА ЕЛЕКГРОАКУСТИЧНА, ЕЛЕКГРОННА И КОМПЮТЪРНА МУЗИКА

1965-1968 Музикална академия - Прага

1967-1969 CVUT- Прага

1969-1973 Технически университет – София (дипломна работа-

„Многогласен електроорган в транзисторно изпълнение”)

1977-1979 Студио за електронна музика- Братислава

1979-1982 IRCAM – Париж - клас по композиция

1986-1991 Технически университет-София-научно-образовател-на степен „доктор” (тема "Използване на микрокомпютрни системи за творческо-реализаторска дейност при композиране и изпълнение на електронна и компютърна музика ")

1992 Lancing University of Michigan – USA

1999 International Electroacoustic Institute–Bourges,France

МУЗИКАЛНА, СТУДИЙНА, ИЗПЪЛНИТЕЛСКА И КОНЦЕРТНА ДЕЙНОСТ

от 1973 -1999 Създател и завеждащ-директор на Студио за електронна музика при Българско Национално Радио

1968-2008 Автор на над 400 пиеси в различни жанрове и стилове - предимно в областта на електроакустичната, електронна и компютърна музика.

1980-2008 Осъществени около 2000 срещи с публика - концерти, синтетични и мега-спектакли с електроакустична, електронна и компютърна музика у нас и в чужбина.

1978-2008 Издадени 9 дългосвирещи плочи, 16 CD албума и над 20 касетъчни албума. През 2004г. БНР и музикална къща SYNTHI MUSIC PROCTION- Tel Aviv издават „Антология С.Л. от 30 компакт диска” с авторска музика.

1974-2008 Музика за около 80 документални и 5 игрални филма и над 100 радио-, телевизионни и театрални постан

1973-2008 Участие във фестивали и конкурси на електронната и компютърна музика в по-вече от 20 страни в Европа и САЩ.

1989 Cъосновател на фестивала за електракустична електронна и компютърна музика в гр.Гоце Делчев

1993 Съосновател на форум за мултимедия "Компютърно пространство

1999 Основател на международен форум “ Компютърен свят на музиката” (Computer Music Space) - Атланта,САЩ - Тел Авив, Израел

от 2004Директор на българското издание на международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика" - Computer Music Space

АКАДЕМИЧНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

1977-1988 Музикална Академия - клас по тонрежисура

1983-2003 Технически университет-София-Свободен факултет

1987 Технически университет-София-Факултет по електроника

от 1991 Научна и образователна степен "доктор"

1996-1999 Софийски Университет-ФНПП-Катедра по изкуствата

от 1996 Нов български университет - директор (ръководител) на програма (модул)"Компютърно музициране"

1997 University of Ann Arbor USA- Summer Courses

1998, 1999 Lancing University of Michigan USA – Summer Courses

1998, 1999 University of Tel Aviv Israel - Summer Courses

от 1999 Доцент на Нов Български университет по научна специалност 02.21.10 “Приложение на принципите на кибернетиката в различни области на науката и изкуството"

от 2004 Редовен доцент по научна специалност 05.08.02 "Музикознание и музикално изкуство (компютърно музициране, синтезатор)

2005 Summer Courses-Университет Аnahuak–UNAM Mexico City

2004 Академичен директор на „Учебно-практическо и изследователско звено за компютърно музициране и компютърна звукообработка” - НБУ.

2009 – Редовен професор по научна специалност 05.08.02 "Музикознание и музикално изкуство (компютърно музициране, синтезатор)

от 2013 Председател на секция Физическа, електро- и музикална акустика (ФЕМА) към Федерация на научно-техническите съюзи в България

2014 - Академик на Българска Академия на Науките и Изкуствата(БАНИ)

2015 - Почетен професор на НБУ

от 2015 Председател на жури на категория "Звук и звуков дизайн"в Съюз на българските музикални и танцови дейци

ПУБЛИКАЦИИ

1974-2008 г. - Около 60 публикации в наши и чужди издания по проблеми от технологичен и творчески характер, свързани с компютеризацията на различни области на изкуствата. Издадени 9 книги по темата "Електронна и компютърна музика".

1983 г.-Авторско изобретение в ИНРА - “Метод за оценка на слуховите възприятия “

1974-2008 г. Автор и участие в над 500 радио- и телевизионни предавания за електронна и компютърна музика

ИДЕИ

Създаване на синтетични концертни проекти, свързани с представянето на различните видове изкуства в аудиовизия. Компютърно управление на концертни проекти и програми.

Изследване на възможностите на електронни и компютърни музикални инструменти и тяхното приложение на концертния подиум.

Принципи на звуково-структурното програмиране при изпълнение на звук и музика и практически умения за решаване на многоцелеви звукови задачи.

Използване на електронните и компютърни инструменти за музикални изпълнения на концерт. MIDI и лазерно управление на музика и live-eлектроника.

НАГРАДИ

Награди от международни конкурси за електронна музика 1973-1999

Haграда на Държавен Комитет за Научно-Технически Прогрес-за най-добра научна статия 1980

Първа нaграда на Комитет за телевизия и радио-за музика за радиотеатър 1987

Haграда за приноси в област „Музика и математика” -ITHEA-

Асоциация на математиците в България 1994

Haграда за музика Graviton на Съюз на българските писатели 1994

Номиниран за Музикант на 1995 година от програма Хоризонт БНР

Почетна награда на Musica Nova Praha 97 – Music and Multimedia 1997

Haграда за постижения в електронната музика Golden Phenomenon-

асоциация ASPHEN 2002

Единствена награда в категория „Музика и проект за мултимедиен спектакъл”

на фестивал за съвременни изкуства на университет Anahuak – UNAM –

Mexico City 2005

Специална награда „Артист на Салон на изкуствата” на НДК за 2008 година 2008

2016 „Кристална лира” на Съюза на музикалните и танцови дейци –като ръководител на екип на мултимедийните проекти

„Планетите”,”Сливания”и „Светлина”

2017 Номиниран от департамент "Музика" на НБУ за наградата на Ректора на НБУ

2018 " Златна лира” на Съюза на музикалните и танцови дейци за цялостна творческа дейност

2023 Награда "Златен век" на Министерство на културата

2023 Награда "Д-р Петър Берон" на Българска академия за наука и изкуства.

Членство в: Cъюз на българските композитори

Cъюз на българските филмови дейци

EMAS-Sonic Art-UK

Fondatione Russolo-Pratella-Varese-Italie

Society for Electroacoustic Music - Czech Republic (SEAH)

Israeli Composers League – Israel

Агенции за авторски права: Музикаутор-България

ACUM-Israel


Публикации:


2004 г.

I. Концертна, композиторска и звукозаписна дейност със синтезатор по методите на компютърното музициране

1. Изпълнение на лазерна арфа в рамките на премиерни презентации на „Майкрософт”Народен театър„Иван Вазов”, 2004 г.

2. Преглед "Нова българска музика" пиеса Фойерверки за две пиана-изпълнение на П.Антонова и Ф.Куцарова СБК,V.2004 г.

3. Авторски мултимедиен спектакъл Вечният дух за синтетичен симфоничен оркестър, хор и електроника - изпълнения в:

3.1. Софийска синагога V.2004 г.

3.2. Плевен зала „К.Попова” 11.VII.2004 г.

3.3. V част - в рамките на Международен форум - фестивал „Вселената на компютърната музика - Електроакустична есен - София 2004”- „Ден на Българско Национално Радио” - Концерт „30 години от създаването на първото Студио за

електронна музика в България” БНР 28.X.2004 г.

4. Участия в международни конкурси и фестивали за електроакустична музика V.2004 г.

4.1 „Synthese 2004” Бурж - Франция с пиесата Plain and Mountains.

4.2. „Ars Electronica2004”-Линц-Австрия-пиеса-The Mother,Тhe Father,The Children

4.3. "Musica Nova-Praha с пиесата The Mother,Тhe Father, The Children

4.4. „Confluencias 2004"-Andalusia-Spain с пиесата Plain and Mountains

5. Промоция на CD албум Метаморфозите на гпасаНДК, 21.V.2004г.

6. Програма Good Night Music за пиано и синтетичен симфоничен оркестър –12 концерта из Израел. VIII.2004 г.

7. Представяне музиката на С.Лазаров - Салон на изкуствата - Галерия „Сезони”водещ проф.Д.Христов 27.Х.2004 г.

8. Пиеса Фойерверки за две пиана- изпълнение на П.Антонова и Ф.Куцарова - Международен форум-фестивал „Вселената на компютърната музика-Електроакустична есен–София 2004 БНР 28.X.2004 г.

9. Промоция на CD албум Nigredo - електронна музика по картина и инсталация

на Моника Попова, CD албум Метаморфозите на гласа и пиеса Песента на Камена

в Международен форум-фестивал „Вселената на компютърната музика-Електроакустична есен – София 2004” СБК на 31.Х.2004 г.

10. Музика за скулптурна инсталация Делвите на МетодиПопов

11. Многократно излъчване на авторска музика и видеозаписи на концерти по радио- и телевизионни канали у нас и в чужбина през 2004 г.

12. Многократно излъчване в чужбина на филм Deathstalker IV-Match of Titans

с оригинална авторска музика-продукция на Concord –Holywood през 2004 г.

13. Многократни участия „на живо” в радио- и телевизионен ефир у нас и в чужбина през 2004 г.

II. Научно-творческа дейност

1. Авторска поредица Електронна музика за всички - книжка № 4 VI.2004 г.

2. Школа за свирене на синтезатор Songbook 3 VII.2004 г.

3. Сборен компакт диск издаден от Институт за електроакустична музика IМЕВ-Бурж-Франция и статия “Принципи за синтез на управление на звука при лазерна арфа”. ХII.2004 г.

4. Разработване на „Софтуерен модел на синтезатор за изпълнение „на живо” използван в концертни изпълнения и в процеса на обучение на студенти

III. Организационна и художествено-творческа дейност

Организация (в качеството на директор на фестивала) и участие международен фестивал за електроакустична музика ”Computer Music Space - Electroacoustic Autumn-

Sofia 2004” - Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика- Електроакустична есен София-2004”

Откриване 27.X.2004 г. в Нов български университет.

Концерт „30 години творческа дейност от създаването на първото в България Студио за електронна музика в БНР” БНР-Първо студио,28.X.2004 г.

Участие в семинар и концерт „Пианото, органът и синтезаторът - великите

инструменти на вековете” 29.X.2004 г.

Провеждане на майсторски клас по синтезатор 29.X.-1.XI.2004 г.

2005 г.

I. Концертна, композиторска и звукозаписна дейност със синтезатор

по методите на компютърното музициране

1. Изпълнение на лазерна арфа в юбилейния концерт по повод

70 годишнината на Българско Национално Радио в присъствието на държавни ръководители и официални гости Народен театър „Иван Вазов”, 24.I.2005г.

2. Музика за клип за 70 годишнината на Българско Национално Радио I.2005г.

3. Музика за рекламен блок-сигнали, джингли и др.на програма „Хоризонт” БНР I.2005г.

4. Музика за три публицистично-документални филма от поредицата

„Не на корупцията” за БНТ I-IV.2005 г.

5. Фестивал "Пианисимо" – БНР - участие с електронни процесори

в концертно изпълнение на произведението на Юлия Ценова ...that is the Question 26. III.2005 г.

6. Участие с музикални изпълнения на световен конгрес на лекари "PAIN" – Исторически музей - Бояна. 7.V.2005 г.

7. Преглед "Нова българска музика" пиеса Задявка за две пиана - изпълнение на Полина Антонова и Фани Куцарова СБК,10.V.2005 г.

8. Преглед"Нова българска музика"-участие с електронни процесори в концертно

изпълнение на произведението на Юлия Ценова The Left Dragon СБК,11.V.2005 г.

9. Участия в международни конкурси и фестивали за електроакустична

музика с пиесата Whirligig: V.2005 г.

9.1 „Ars Electronica 2005” - Линц - Австрия

9.2. „Synthese 2005” Бурж - Франция

9.3. „Spring in Habana” - Cuba

9.4 „Confluencias 2005" -Andalusia –Spain

10. Участие с електронни процесори в концертно изпълнение на произведението „Rotation” на Рудолф Ружичка - Прага 12.IХ.2005 г.

11. Концерти и участия с мултимедийния миниспектакъл "Музата - за двама "

из България Х.2005 г.

12. Промоция на CD албум с авторска електроакустична музика

Computer Music Space-live - Международен форум-фестивал „Вселената на

компютърната музика-Електроакустична есен – София 2005” СБК на 1.ХII.2005 г.

13. Многократно излъчване на авторска музика и видеозаписи на концерти по радио- и телевизионни канали у нас и в чужбина през 2005 г.

14. Многократно излъчване в чужбина на филм Deathstalker IV-Match of Titans

с оригинална авторска музика-продукция на Concord –Holywood през 2005 г.

15. Многократни участия „на живо” в радио- и телевизионен ефир у нас и в чужбина през 2005 г.

II. Научно-творческа дейност

1. Създавяне на „Методология са обучение по синтезатор”, въведена в курсовете по синтезатор в Нов български университет

2. 15 лекции по теми в Университет Anahuak-UNAM Mexico City-VII-VIII.2005 г.

Усъвършенстването на практическите умения и знания при използването на синтезатора.

Запознаване със съвременните тенденции на творческия музикален процес въз основа на придобити знания за основните елементи на музикалния език.

Използване и приложение на синтезаторите като средство за изучване на музиката и възприемането на звуковия материал в музикалното изкуство.

Принципи на звуково-структурното програмиране и изпълнение на звук и музика и практически умения за решаване на многоцелеви звукови задачи.

3. Компакт диск от авторската поредицаЕлектронна музика за всички VIII.2005г.

4. Научен доклад "MIDI партитура в контекста на творческата дейност на диригентите Ерих и Карлос Клайбер" - Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика- Електроакустична есен 2005" СБК, 2 XII.2005 г.

III. Организационна и художествено-творческа дейност

Организация (в качеството на директор на фестивала) и участие международен фестивал за електроакустична музика ”Computer Music Space - Electroacoustic Autumn-

Sofia 2005” - Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика- Електроакустична есен София-2005” 30.XI – 4.XII.2005 г.

Провеждане на майсторски клас по синтезатор 1.XII – 4.XII.2005 г.

2006 г.

I. Концертна, композиторска и звукозаписна дейност със синтезатор

по методите на компютърното музициране

1. Музика за публицистично-документални филми от поредицата „Съдът и ние” за БНТ I - II.2006 г

2. Участие в запис на произдедението на Юлия Ценова ...that is the Question БНР,1 III.2006 г.

3. Запис на авторска пиеса Задявка- за две пиана БНР,9.III.2006 г.

4. Преглед "Нова българска музика" - участие в пиесата на Юлия Ценова

...that is the Question СБК,12.IV.2006г.

5. Пиеса Плетеници за флейта и пиано за преглед "Нова българска музика" IV.2006 г.

6. Програма Good Night Music за пиано и синтетичен симфоничен оркестър –

14 концерта из Израел IV.2006 г.

7. Участие в запис на пиесата на Юлия Ценова Quantum Satis.

IV- V.2006 г.

8. Участия в международни конкурси и фестивали за електроакустична музика V.2006 г.

8.1. „Ars Electronica 2006” - Линц - Австрия с пиесата Bells

8.2. „Synthese 2006” Бурж - Франция с пиесите Делвата и Вода.

8.3. „Spring in Habana” - Cuba с пиесата Everything is Sound

8.4. „Confluencias 2006"-Andalusia-Spain с пиесата Мiniatures SL

9. 4 концерта и 8 участия с мултимедийния миниспектакъл Музата - за двама из България VI.2006 г.

10. Участие в произведението 3 Ragaes -Ариел Давидов-Тел Авив, 22.VIII.2006 г.

11. Пиеси Звукови преживявания 1 за виолончело и Парафраза върху тема

от„Вeчният дух” за глас и пиано в Международен форум-фестивал „Вселената

на компютърната музика - Електроакустична есен - София 2006” СБК,4.XII.2006 г.

12. Многократно излъчване на авторска музика и видеозаписи на концерти по радио- и телевизионни канали у нас и в чужбина през 2006 г.

13. Многократно излъчване в чужбина на филм Deathstalker IV-Match of Titans

с оригинална авторска музика-продукция на Concord –Holywood през 2006 г.

14. Многократни участия „на живо” в радио- и телевизионен ефир у нас и в чужбина през 2006 г.

II. Научно-творческа дейност

1. Книжка № 9 от авторската поредица Електронна музика за всички II.2006 г.

2. Научен доклад "MIDI оркестрация" - семинар в рамките на Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика" НБУ 6.III.2006 г. 3. Участие и публикация за промоцията на книгата на Стефан Владков

"Религия, изкуство, музика, акустика, звукозапис" СБК,17.III.2006 г.

4. Научен доклад "MIDI изкуство & DJ synthesis"- Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика Електроакустична есен 2006" СБК 3.XII.2006 г.

5. Научен доклад "MIDI оркестрация" - семинар в рамките на Научна конференция„Акустика 2006”-Дом на Научните работници”Раковски 108” 3.XII 2006 г.

III. Организационна и художествено-творческа дейност

Организация (в качеството на директор на фестивала) и участие международен фестивал за електроакустична музика ”Computer Music Space - Electroacoustic Autumn-

Sofia 2006” - Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика- Електроакустична есен София-2006” 1.XII – 4.XII.2006 г.

Провеждане на майсторски клас по синтезатор 1.XII – 4.XII.2006 г.

2007 г.

I. Концертна, композиторска и звукозаписна дейност със синтезатор по методите на компютърното музициране

1. Музика за два публицистично-документални филм и от поредицата Съдът и ние” за БНТ I.2007 г.

2. Участие с музикални изпълнения в пленер„Звук и цвят в зимния Созопол”,

26.I.-2.II.2007. Концерт на разкопките в центъра на града-2.II.2007

3. Авторски музикален спектакъл Ухания Военен клуб,15.III.2007 г.

4. Музика за късометражен филм „Белоградчик-очарование и разнообразие” VI.2007 г.

5. Балетна музика за синт-пиано и двама влюбени-мултимедиен спектакъл

Радиопремиера: БНР-програма ”Хоризонт” 19.V.2007-21-23 часа.

Премиера: „XII-ти Салон на изкуствата-2007” НДК,14.VI.2007 г.

Представления:25.X.2007,26 X.2007,21 XI.2007,4.XII.2007,16.I.2008,12.VI.2008

6.Участия в международни конкурси и фестивали за електроакустична музика

с пиесата Weekend Melanholy V.2007 г.

6.1. „Ars Electronica 2007” - Линц - Австрия

6.2. „Synthese2007” Бурж - Франция

6.3. „Spring in Habana” - Cuba

6.4. „Confluencias 2007" - Andalusia -Spain

7. Музика за публицистично-документалня филм „Висшият съдебен съвет” от поредицата „Съдът и ние” за БНТ VII.2007 г.

8. Музата - мултимедиен спектакъл.

Премиера: В рамките на Международната Европейска нощ на учените 8.IX.2007 г.

Представления: В рамките на Международният форум-фестивал „Вселената

на компютърната музика” 30.XI.2007 г.

В рамките на„Салон на изкуствата-2008” НДК,12.VI..2008 г.

9. 12 концерта и участия с мултимедийния миниспектакъл SL synthi show из България Х .2007 г.

10. Аудио-визуален спектакъл Съновидения наяве – представления из България, премиера-СБК,1.XII.2007 г.

11. Програма Requiem for the Fates of Jews - 8 концерта из Израел

XII.2007 г.

12. Звукови преживявания 2 за виолончело в Международен форум-фестивал „Вселената на компютърната музика - Електроакустична есен – София 2007” 2.XII.2007 г.

13. CD Сливания в приказността към книгата на Миглена Иванова „Кръстослятия” XII.2007 г.

14. Многократно излъчване на авторска музика и видеозаписи на концерти по радио- и телевизионни канали у нас и в чужбина през 2007 г.

15. Многократно излъчване в чужбина на филм Deathstalker IV-Match of Titans

с оригинална авторска музика-продукция на Concord –Holywood през 2007 г.

16. Многократни участия „на живо” в радио- и телевизионен ефир у нас и в чужбина през 2007 г.

II. Научно-творческа дейност

1. Книжка № 15 от авторската поредица Електронна музика за всички III.2007г.

2. Научен доклад"MIDI партитура & DJ synthesis"-Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика - Електроакустична есен 2007" СБК 2.XII.2007 г. .

III. Организационна и художествено-творческа дейност

1. Организиране и участие в "MIDI СЕМИНАР" в Нов български университет в рамките на Форум-фестивал "Вселената на компютърната музика" 6.III.2007 г.

2. Организация (в качеството на директор на фестивала) и участие международен фестивал за електроакустична музика ”Computer Music Space - Electroacoustic Autumn-

Sofia 2007” - Международен форум-фестивал "Вселената на компютърната музика- Електроакустична есен София-2007” 30.XI – 4.XII.2007 г. Провеждане на майсторски клас по синтезатор СБК 1-2.XII 2007 г.

2008 г.

I. Концертна, композиторска и звукозаписна дейност със синтезатор по методите

на компютърното музициране

1. Перу - Лима, Куско, Пуно - 9 концерта с програма Good Night Music

за пиано и синтетичен симфоничен оркестър II.2008 г.

2. CD албум A tribute to Simo Lazarov- издаден от SYNTHI MUSIC PRODUCTION-Tel Aviv III.2008 г.

3.Участие на международен фестивал за електроакустична музика

Synthese 2008” Бурж - Франция с пиесата Dont you know Rеvolutions V.2008 г.

4. Юбилеен концерт в НДК- в рамките на „XIII-ти Салон на изкуствата 2008” 12.VI.2008 г.

5. Специална награда „Артист на Салона на изкуствата на НДК”за 2008 г.

за дългогодишно творческо сътрудничество с НДК и авторския спектакъл “Музата”

VI.2008 г.

6. CD Ако не успея да си тръгна към едноименната стихосбирка на Любима Грънчарова VI.2008 г.

7. Участие в три проекта на НБУ- модул ”Компютърно музициране”

7.1. концерти в НБУ 20.V, 4.VI, 19.VI.2008 г.

7.2. мега-концерт в Плевен 22.V. 2008 г.

8. CD албум Сливания издаден от SYNTHI MUSIC PRODUCTION-Tel Aviv VII.2008 г.

9. Божественото начало - мултимедийна оратория - импресия за синтетичен симфоничен оркестър, хор, солисти и електроника.

Премиера:Официален заключителен концерт на Международен Европейски ден

на еврейската култура, Младежки театър „Н. Бинев” 7.IX.2008 г.

Предпремиерни представяния на отделни части:

9.1. Международен форум - фестивал „Вселената на компютърната музика - Електроакустична есен - София 2005” 30.XI.2005г.

9.2. „XIII-ти Салон на изкуствата-2008” на НДК 12.VI.2008 г.

10. Представяне музиката на С.Лазаров - Салон на изкуствата„Амистад”-Пловдив

26.IХ.2008 г.

11. Фестивал „Звук и връзка”:

11.1. Авторска пиеса Звукови преживявания 3 за виолончело СБК,18.Х.2008 г.

11.2.Участие в произведението на Юлия Ценова …that is the Question камерна зала „България” 21.Х.2008 г.

12. Многократно излъчване на авторска музика и видеозаписи на концерти по радио- и телевизионни канали у нас и в чужбина през 2008 г.

13. Многократно излъчване в чужбина на филм Deathstalker IV-Match of Titans

с оригинална авторска музика-продукция на Concord –Holywood през 2008 г.

14. Многократни участия „на живо” в радио- и телевизионен ефир у нас и в чужбина през 2008 г.

Курсове от текущия семестър: