Електронен каталог

д-р Ирина Димитрова

Академична длъжност:
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 14:00-16:00 офис 312 II Корпус
Вторник 11:30-13:30 офис 312 II Корпус
Петък 11:30-13:30 офис 312 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

2016 – Доктор по педагогика, образователен театър, СУ „Св.Климент Охридски”. Дисертация на тема: „Дизайн на ролеви игри за обучение по специализиран английски език.”

2013 – Специализация в Институт по образованието, Лондонски университет, гр. Лондон, Великобритания

2009 - Магистър по педагогика, образователен мениджмънт, СУ „Св.Климент Охридски”

2003 - Бакалавър – английска филология, СУ „Св.Климент Охридски”

Професионален опит:

2006 - Преподавател по английски език за юристи, Нов Български Университет

1998 - Преподавател по английски език за общи и специализирани цели


Публикации:


1. Dimitrova, I. (2015). The Power of Informality in the Con-Textual Design of English-for-Specific-Purposes Scripted Role Plays. (p.103-114) ECLL2015 Conference Theme: “Integrated Practices: Creating Experiences to Enhance Learning”, July 1 – 5, 2015, IAFOR, Brighton, England, the UK

ISSN: 2188-112X

2. Dimitrova, I. (2014). Teaching and Learning English for Specific Purposes through Scripted Role Play. Sofia University Online Journal of Educational Research (2). http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/anotacia/?d=75

3. Dimitrova, I. (2014). Teaching and Learning English for Specific Purposes through Scripted Role Play. In proceedings of Contemporary Challenges to the Science of Education, 6-8 June, Sofia, Bulgaria

4. Димитрова, И. (2013). Контекст и контекстуален дизайн на учебната среда в чуждоезиковото обучение през призмата на традиционните подходи в образователната психология, Списание на Софийския Университет за образователни изследвания, (3).

5. Dimitrova, I. (2013). Scripted Role-Playing in a Model for Teaching and Learning English for Specific Purposes. In proceedings of ICERI2013 Conference 18th-20th November, Seville, Spain. 6th nternational Conference of Education Research and Innovation (стр. 4910). Seville: IATED.

6. Dimitrova, I. (2013). „Scripted Role-playing for Enhancing Business-English Communicative Skills” (Abstract), Educate ~ The Journal of Doctoral Research in Education, Vol. 13, No 1, Abstracts from the IOE Doctoral School Poster Conference (p.41-60). London, the UK.

Курсове от текущия семестър: