Електронен каталог

преп. Анжела Ангелова

преп. Анжела Ангелова
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
0899/997980
Приемно време:
Сряда 11:15-12:45 Компютърна зала на библиотеката ІІІ Корпус
Петък 13:00-14:30 Компютърна зала на библиотеката ІІІ Корпус

Професионална автобиография:


От 22.02.2010 - преподавател по немски език в общообразователни курсове, нива А1-В2, към ФБО, в курсове по практически немски език в бакалавърски програми "Германистика" и "Приложни чужди езици за администрация и управление" (на английски и II. чужд език), нива А1-С1, курс "Писмен превод и редактиране на преводен текст" към магистърска програма "Писмен и устен превод", курсове "Превод на административно-правни документи", "Превод на икономически текст" и др. към бакалавърска програма "Германистика" и немски език за юристи в магистърска програма "Право".

Член на Дружеството на преподавателите по немски език в България. Редовно участие в ежегодните конференции на ДПНЕ.

Участие като стипендиант на Гьоте-Институт България в квалификационен семинар за чуждестранни преподаватели по немски език на тема "Европа в часовете по немски език" в гр.Дюселдорф, Германия

Участие в многомодулен квалификационен курс "Многоезични в Европа: насърчаване на немски като следващ чужд език", организиран от Гьоте-Институт България

Участие в курс "Подготовка и управление на проекти" за специалисти в сферата на образованието, организиран от Фондация Европартньори 2007

Участие в 13.международна конференция на преподавателите по немски език в секция "Повече автономност за обучаваните", проведена в Университета на гр.Грац, Австрия

Публикации:

Превод на резюмето на книгата на доц. д-р Людмила Червенкова "Паневритмия, здраве и благополучие" на немски език: Resümee des Buches von PD Dr. Ludmila Chervencova "Paneurhythmie, Gesundheit und Wohlergehen". Verlag Bjalo Bratstvo Sofia, 2021, 70 с., ISBN 978-954-744-395-2.

В преводаческия екип на книгата "Опорни точки в живота", автор - Беинса Дуно - Beinsa Duno: Anhaltspunkte des Lebens. Zusammenkunftsvorträge 1942. Verlag Bjalo Bratstvo Sofia, 2015, 228 с., ISBN 978-744-263-4.

Превод на книгата "Учителя говори" на немски език - "Der Meister spricht", изд. "Бяло Братство", 2013, 141 с., ISBN 978-954-744-195-8.

В редакторския екип на книгите:

"Светият Дух - лечител и спасител", изд. БЪДЕЩЕ БН, 2019, 275 с., ISBN 978-619-7305-09-8.

"Даровете на Духа", Диана Мечкова, изд. БЪДЕЩЕ БН, 2017, 376 с., ISBN 978-619-7305-05-0.

"Творете с вяра и любов", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2015, 465 с., ISBN 978-954-349-103-2.

"Молитви, духовни практики, откъси от небесната поредица "Книгите, които лекуват"", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2014, 303 с., ISBN 978-954-349-086-8.

"Светлината на Любовта", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2013, 391 с., ISBN 978-954-349-075-2.

"Връзка със Светлината", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2011, 347 с., ISBN 978-954-349-025-7.


Публикации:


Редактор на книгата на Николина Колева "Познаваемо ли е здравето и как да го опазим", издателство "Слънце", 2023 г., 237 с., ISBN 078-954-742-286-5.

Превод на резюмето на книгата на доц. д-р Людмила Червенкова "Паневритмия, здраве и благополучие" на немски език: Resümee des Buches von PD Dr. Ludmila Chervencova "Paneurhythmie, Gesundheit und Wohlergehen". Verlag Bjalo Bratstvo Sofia, 2021, 70 с., ISBN 978-954-744-395-2.

В преводаческия екип на книгата "Опорни точки в живота", автор - Беинса Дуно - Beinsa Duno: Anhaltspunkte des Lebens. Zusammenkunftsvorträge 1942. Verlag Bjalo Bratstvo Sofia, 2015, 228 с., ISBN 978-744-263-4.

Превод на книгата "Учителя говори" на немски език - "Der Meister spricht", изд. "Бяло Братство", 2013, 141 с., ISBN 978-954-744-195-8.

В редакторския екип на книгите:

"Светият Дух - лечител и спасител", изд. БЪДЕЩЕ БН, 2019, 275 с., ISBN 978-619-7305-09-8.

"Даровете на Духа", Диана Мечкова, изд. БЪДЕЩЕ БН, 2017, 376 с., ISBN 978-619-7305-05-0.

"Творете с вяра и любов", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2015, 465 с., ISBN 978-954-349-103-2.

"Молитви, духовни практики, откъси от небесната поредица "Книгите, които лекуват"", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2014, 303 с., ISBN 978-954-349-086-8.

"Светлината на Любовта", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2013, 391 с., ISBN 978-954-349-075-2.

"Връзка със Светлината", Диана Мечкова, изд. ХРИКЕР, 2011, 347 с., ISBN 978-954-349-025-7.

Курсове от текущия семестър: